РЕАЛИЗАЦИЯ


При производството на сглобяемите елементи се обръща голямо внимание относно външният им вид. Използването на добавки и пластификатори в бетона придават на елементите изключително добър вид, което води до намаляване на вида и количеството на довършителните работи след монтажа.

При проектирането на конструкцията на сградите се използват съвременни методи за изчисление на конструктивните елементи. Детайлно се проучват геоложките характеристики на земната основа, което е основна предпоставка за икономично и надежно решение на фундирането на сградата. Всички останали натоварвания и въздействия се съобразяват с предназначението на сградата и нейното местоположение. Особено внимание при проектирането се обръща на изчислението на конструкцията за сеизмични въздействия. Опитът ни показа, че конструкцията реагира изключително добре на динамични въздействия. По-големият период на собствени трептения на конструкцията се оказва изключително подходящ за характеризиращите се високочестотни земетресения в района на Балканския полуостров и конструкцията реагира сравнително слабо на подобни въздействия, което води до предимно еластични деформации и незначителни пластични деформации. Вземат се под внимание всички нормативни документи характерни за даден регион.

По тази система са изпълнени всички сгради на “МЕТРО КЕШ&КЕРИ” и “БИЛЛА МАРКЕТ”. Срокът на монтаж на сглобяемата конструкция е от три до четири седмици.

Галерията изисква да имате инсталиран JavaScript и Flash Player. Изтеглете Flash от тук.


  ЗСК СТОМАНОБЕТОН: София, 1870 | Промишлено търговски район, гара Кремиковци | тел.: 994 35 19, 994 34 64, факс 994 35 15