ZSK Stomanobeton : Sofia, 1870 | Kremikovtzi | tel.: +359 2 994 35 19, + 359 2 994 34 64, fax +359 2 994 35 15